Ψυγεία & μπουφέδες εισαγωγής
Ψυγεία & μπουφέδες εισαγωγής
 
Ψυγεία μπουφέδων - Βιτρίνες κρασιών της ιταλικής εταιρίας ENOFRIGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ψυγεία θάλαμοι, πάγκοι, βιτρίνες & blast chillers , του ιταλικού οίκου SAGI